Blog > Komentarze do wpisu
Tradycja polskich strojów narodowych podczas uroczystości ślubnych przed II wojną światową

Ciekawe fotografie narodowych strojów zachowały się ze ślub księcia Adama Michała Józefa Czartoryskiego z hrabianką Jadwigą Stadnicką, który odbył się 24 czerwca 1937 roku. Nawojowa pow. nowosądecki.

 

Para młoda opuszcza kościół po ceremonii zaślubin przechodząc pod szpalerem szabel trzymanych przez gości ubranych w staropolskie stroje szlacheckie.

 

Panna młoda prowadzona do kościoła przez swojego ojca hrabiego Adama Stadnickiego (pierwszy z prawej) i ojca narzeczonego księcia Witolda Czartoryskiego ubranych w staropolskie stroje szlacheckie.

 

Fot. Grupa gości weselnych w staropolskich strojach szlacheckich w parku przy pałacu w Nawojowej. Od lewej widoczni: książę Konstanty Stefan Czartoryski, książę Włodzimierz Czartoryski, książę Olgierd Aleksander Czartoryski, hrabia Krasiński, hrabia Andrzej Stadnicki, książę Aleksander Krystyn Czartoryski, książę Paweł Maria Czartoryski, hrabia Włodzimierz Dzieduszycki, hrabia Adam Stadnicki, hrabia Józef Stadnicki, książę Witold Czartoryski, hrabia Tadeusz Dzieduszycki i Stefan Świeżawski.

 

Fot. Hrabia Adam Stadnicki z żoną Stefanią podczas ślubu księcia Adama Michała Józefa Czartoryskiego z hrabianką Jadwigą Stadnicką 1937-06-24.

 

Księżniczka Maria Jadwiga Czartoryska i hrabia Paweł Jan Edward Stadnicki na ławce przed pałacem w Nawojowej.

Para młoda w oteczniu osób z orszaku ślubnego przed pałacem w Nawojowej.

 

Fotografia pozowana kilku uczestników uroczystości w staropolskich strojach szlacheckich. Od prawej widoczni: hrabia Ksawery Pusłowski, książę Olgierd Czartoryski, hrabia Plater-Zyberk i hrabia Juliusz Tarnowski. 1932 r.

Fotografie: Narodowe Zbiory Cyfrowe

sobota, 21 sierpnia 2010, aguda1979

Polecane wpisy